Het kerstkamertje


Kerstavond. Mejuffrouw Eufrasie zal de avond alleen doorbrengen. Ze heeft haar mooi ingerichte appartementje feestelijk opgetuigd, en gaat zo dadelijk genieten van haar kerstmenu.